Uslovi korišćenja servisa SrediMe

Korišćenjem servisa SrediMe, slažete se i prihvatate određene uslove i pravila korišćenja (u daljem tekstu 'Uslovi korišćenja') koji su navedeni u daljem tekstu.


Osvježeno: 1.6.2020.

Namjena servisa

Servis SrediMe služi za zakazivanje termina u partnerskim salonima na način kako je omogućeno servisom, povezujući Vas sa salonom koji izaberete i čiju uslugu zakazujete. SrediMe nije strana u Vašoj saradnji sa salonom u obavljanju zakazanih usluga, niti je odgovoran za ispravno obavljanje usluge, niti garantuje kvalitet ili samo obavljanje usluge od strane izabranog salona.

Obavljanje usluga zakazanih putem servisa SrediMe isključivo zavisi od naših partnera, tj. samih salona. SrediMe ne odgovara za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao pogrešnom, nekvalitetnom ili uslugom koja na bilo koji način ne zadovoljava Vas kao korisnika, jer nije u mogućnosti da kontroliše bilo koji deo obavljanja usluge. Ukoliko niste zadovoljni obavljenom uslugom u salonu, molimo Vas da reklamaciju uložite odmah u salonu. Naravno, možete se obratiti servisu SrediMe, na adresu info@sredime.ba, koji će pokušati da utvrdi kako može da u budućnosti spriječi slična nezadovoljstva (npr. isključivanjem problematičnih salona iz servisa SrediMe). Takođe, možete i ostaviti svoj utisak o određenom salonu, u dijelu predviđenom za to.

Zakazivanje termina

Vi ste u obavezi da salonu kroz SrediMe tačno dostavite sve podatke potrebne za zakazivanje i obavljanje usluge koju odaberete. To uključuje Vaše ime, broj telefona i e-poštu, kao i bilo kakvu napomenu, a posebno u vezi Vašeg zdravstvenog stanja, alergija i eventualnih posebnih zahtijeva. Svakako preporučujemo da prilikom posjete salonu ponovo napomenete bilo koju važnu informaciju koju zaposleni u salonu treba da zna za optimalno i sigurno obavljanje tretmana.

Partnerski saloni imaju pravo da ne prihvate Vaše zakazivanje termina, ili da Vam ponude alternativni termin.

Nakon što dobijete potvrdu o prihvatanju zakazivanja i termin, u obavezi ste da u zakazano vrijeme dođete u izabrani salon i platite zakazanu uslugu, ili da blagovremeno otkažete zakazani termin, optimalno bar 24 sata unaprijed.

Ukoliko želite da pomjerite već zakazani termin za neki drugi dan ili vrijeme,  molimo Vas da nam se blagovremeno javite na info@sredime.ba, sa brojem zakazivanja koje želite izmjeniti, kao i novim željenim terminom.

Cijene i uslovi

Cijene usluga predstavljenih na sajtu SrediMe istovjetne su cijenama istih usluga u dotičnim salonima, ali SrediMe ne garantuje da će iskazane cijene uvijek biti tačne i ažurne. Saloni su u obavezi da servisu SrediMe dostavljaju sve promjene cijena i ponude PRIJE nego što se iste promjene u salonu, da bi servis SrediMe mogao blagovremeno da uskladi cijene i ponudu na sajtu. Ukoliko ipak dođe do nesklada u cijenama ili do pojave netačne cijene na sajtu, SrediMe ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu proisteklu iz tog slučaja.

Kod nekih usluga, nije moguće unaprijed znati konačnu cijenu usluge, jer zavisi od konsultacija u salonu ili izbora sredstava obavljanja usluge ili dopunskih usluga. Kod takvih usluga, cijena na SrediMe je indikativna, a ne konačna.

Korisnički sadržaj

Bilo kakav sadržaj koji postavite na SrediMe (uključujuči i utiske, fotografije ili izjave na sajtu u dijelu u kome je korisnicima ostavljena mogućnost da izraze svoje mišljenje), neekskluzivno su vlasništvo servisa SrediMe koji ih može koristi (uključujući i u reklamne svrhe) i prilagođavati prema potrebi, bez ograničenja. Ukoliko ostavite utisak, fotografiju ili bilo koji drugi sadržaj, slažete se i prihvatate da servis SrediMe može koristiti ime pod kojim pošaljete bilo koji utisak ili izjavu.

Eksplicitno je zabranjeno postavljanje korisničkog sadržaja koji na bilo koji način krši domaće i međunarodne zakone i propise, intelektualnu svojinu trećih lica, sadržaja koji dovode ili mogu dovesti u zabludu, sadržaja reklamnog karaktera, viruse i bilo koji drugi potencijalno štetan sadržaj.

Korisnički sadržaj ne smije da sadrži uznemirujući sadržaj, klevete, pozive na bojkot salona ili SrediMe, ne smiju da odaju utisak da su postavljeni od strane SrediMe niti da se lažno predstavljaju kao sadržaj drugih korisnika.

Zloupotreba servisa

Eksplicitno je zabranjena svaka zloupotreba servisa SrediMe (uključujući i pokušajte hakovanja, prodiranja u zaštićene dijelove servisa, nedozvoljeno korišćenje podataka i onemogućavanje drugih korisnika u korišćenju servisa)

SrediMe zadržava pravo da uskrati servis korisnicima bez najave i obrazloženja, pogotovo ako se korisnici lažno predstavljaju, prave lažna zakazivanja, nepojavljuju se u zakazano vrijeme u salonu i slično, SrediMe ima pravo da takve korisnike spriječi da dalje koriste servis SrediMe. Ukoliko želite da prijavite slično ponašanje korisnika, i time unaprijedite poslovanje servisa SrediMe, molimo Vas da nam se obratite na adresu info@sredime.ba

Poricanje garancija

SrediMe Vam obezbjeđuje servis 'onakav kakav je', bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. Vi prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke nastale usljed korišćenja ili nemogućnosti korišćenja servisa SrediMe. SrediMe se izričito odriče svih izraženih, podrazumjevanih ili propisanih garancija, uključujući, ali ne i ograničeno na, garancije trgovine, pogodnosti za odgovarajuću namjenu i protiv prekršaja intelektualnih prava. SrediMe ne garantuje da će Servis ispuniti Vaše zahtjeve ni da će rad Servisa biti bez prekida i bez grešaka.

Ograničenje odgovornosti

Vi shvatate i prihvatate da servis SrediMe može imati greške u funkcionisanju, projektne greške ili druge probleme i da korišćenje Servisa može rezultirati u nepredviđenoj šteti ili gubitku, uključujući, ali ne i ograničeno na, neočekivani rezultat ili gubitak podataka. SrediMe ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakve nastale štete (uključujući, ali ne i ograničeno na, specijalne, nenamjerne ili namjerne štete, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na predvidljivost takvih šteta) proistekle iz ili povezane sa korišćenjem ili performansama servisa SrediMe ili bilo kakvim materijalima ili servisima koje Vam SrediMe nudi. Ograničenje odgovornosti se primjenjuje u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, savjeta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na servisu SrediMe. 

Ni pod kojim uslovima SrediMe nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa SrediMe, prouzrokovano direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne i ograničeno na, problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili mreže ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, bolesti zaposlenih, nesaradnja trećih lica, sve vrste društvenih previranja, naredbe domaćih i međunarodnih sudova.

Vi prihvatate da SrediMe (i njegovi dioničari, direktori i zaposleni) nisu ni na koji način odgovorni za bilo koju eventualnu povredu, zdravstveni problem ili smrt koja je u vezi sa uslugom zakazanom preko servisa SrediMe ili je uzrokovana netačnim podacima na SrediMe, greškama salona i zaposlenih u salonima.

Obaveštenja e-poštom i telefonom

SrediMe zadržava pravo da Vas kontaktira e-poštom i telefonom (glasovno, SMS, Push notifikacije...) u smislu obavještavanja o statusu vašeg naloga, vaših zakazivanja i povremenih promocija. Ukoliko ne želite da primate promotivne poruke, možete se odjaviti.

Kopirajt

Ovaj servis (sajt, mikrosajtovi i mobilne aplikacije) je u cjelosti vlasništvo SrediMe doo. Sav softver korišćen na sajtu je ekskluzivno projektovan i razvijen za potrebe servisa SrediMe i zaštićen je međunarodnim zakonima koji regulišu tu oblast. Sadržaj i softver na sajtu mogu se koristiti samo u lične svrhe. Izričito nije dozvoljeno korišćenje servisa radi prodaje proizvoda ili usluga ili za povećanje posjećenosti bilo kog drugog sajta u komercijalne svrhe, kao ni preuzimanje rezultata pretraživanja servisa SrediMe, njihovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima. Ukoliko želite da servis SrediMe upotrijebite u komercijalne svrhe ili na drugačiji način nego što je ovde opisano, obratite nam se elektronskom poštom na adresu: info@sredime.ba.

Zaštićeno ime

SrediMe je trgovačko ime servisa SrediMe i vlasništvo je SrediMe doo. Zabranjeno je korišćenje ovog imena ili znaka od strane bilo kog servisa, proizvoda ili usluge koja nema veze sa servisom SrediMe. Zabranjeno je i korišćenje imena i znakova koji svojom sličnošću sa imenom i znakom SrediMe mogu dovesti u zabludu korisnike i treća lica da bilo koji servis, proizvod ili usluga imaju veze sa servisom SrediMe ili sa SrediMe doo.

Promjene Uslova korišćenja

SrediMe zadržava pravo da iz bilo kog razloga i bez najave promjeni Uslove korišćenja s vremena na vrijeme, promeni cjenovnik i promjeni servis SrediMe u bilo kom trenutku, uključujući i pravo da prekine servis, sa ili bez najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Sve takve promjene na  servisu SrediMe će biti objavljene na sajtu i sve promjene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu. Vi se obavezujete da povremeno posjetite odjeljak Uslovi korišćenja, kako biste se blagovremeno upoznali sa eventualnim promjenama.

Korišćenjem servisa SrediMe po objavljivanju promjena u uslovima korišćenja, vi se slažete i prihvatate sve promjene.

Ostalo

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između servisa SrediMe i Vas, kao korisnika, koji se tiču korišćenja servisa SrediMe i zamenjuje sve prethodne, pisane ili usmene dogovore, razgovore ili ugovore koji ovde nisu posebno pomenuti. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će imati dejstvo samo ukoliko su načinjena pismeno od strane servisa SrediMe.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim navedenim uslovom ili pravilom, molimo Vas da više ne koristite servis SrediMe.